Nahoře: Horní strana listu Cecropia obtusa na snímku elektronového mikroskopu. Dole: Spodní strana listu Cercopia obtusa na snímku elektronového mikroskopu. (Kredit: PLoS ONE)