Dva příklady nalezených fosilií – originální snímek a různé průřezy z rentgenové mikrotomografie. Mírka úsečky je 0,5 cm. Kredit: Albani, A. et al. Nature 2010