Které mikroby jsou pro nás významné, jaké vztahy v jejich komunitě panují a jak reagují na změny v dietě, mají vyřešit bezmikrobní humanizované myši. National Laboratory Animal Center (NLAC)