Bakteriální kmeny a dynamika změn v jejich zastoupení lze zjišťovat pomocí metod molekulární genetiky. Jednotlivé kmeny se liší v genech, které určují jejich metabolické „přednosti“. Kmen schopný využít jako zdroj energie inulin, brzo začne převládat. (Kredit: Justin Sonnenburg, Stanford University)