Další pozůstatky po starobylé kultuře Mayů z Civalu. Foto: Bruce W. Smith, National Geographic Society, Filed 5/5/04