Schema křemenné destičky s vícero motory. Točící moment je součtem točících momentů jednotlivých motorů a tak světlem s jistou intenzitou roztočíme deštičku rychleji, než kdyby v ní byla jenom jedna vrtulka, anebo na stejné otáčky stačí méně laserového světla s konkrétní vlnovou délkou. Kredit: M. Liu et al. Nature Nanotechnology 4. 7. 2010