Povrchové plasmony (polaritony) jsou světlen indukované hustotní vlny vodivostních elektronů v povrchové vrstvě kovového vodiče (zejména Ag, Au) s nanometrovou strukturou. Rozhraní kov – dielektrikum (polarizovatelný izolant) je tak zdrojem elektromagnetické pole.