Archeolog William Saturno našel mayskou „Sixtinskou kapli“ náhodou když se před horkem ukryl do výklenku jakési štoly. Stalo se to již v roce 2001. Nejhodnotnější nálezy jsou z obnoveného výzkumu vykopávek a prací s cílem zachránit památky, které v roce 2003 financovala společnost National Geographic. Foto Kenneth Garrett.