Seskupování hladujících hlenek druhu Dictyostelium discoideum (horní obr.) a vyvynuté plodnice s hlavičkami plnými spórů (spodní obr.) Kredit: J. Kuzdzal-Fick/Rice University