Popisky: Ledvina se zvětšenou, hyperplazickou nadledvinou. V korové vrstvě této žlázy se tvoří aldosteron – mineralkortikoid, který reguluje hospodaření s Na+, konkrétně zvyšuje resorpci sodíku a kortizol – glukokortikoid, který připravuje organismus na zátěž, zvyšuje hladinu glukózy v krvi a má protizánětlivý účinek. V dřeni nadledviny se tvoří adrenalin – připravuje tělo na zátěž, zvyšuje srdeční frekvenci, systolický tlak, staživost, zvyšuje průtok krve ve svalech a snižuje v kůži, zvyšuje hladinu krevního cukru glukózy a noradrenalin – zůžení cév, zvýšení diastolického tlaku.