Nebezpečnost drog z Lancetu. Míra závislosti versus fyzické poškození. Kredit: Lancet, Wikimedia Commons.