Oblasti mozku spojené se stresem a s PTSD. Kredit: NIH, Wikipedia.