Litosféra je pevná svrchní slupka Země. Kromě zemské kůry zabírá i horní rigidní vrstvu zemského pláště. Litosféra je rozlámaná na tektonické desky, pomalu, rychlostí max. několik cm/rok plující po podložní plastické astenosféře. Litosféra pod velmi starými stabilnými kratony zasahuje až do hloubek okolo 300 km. Kredit: Gallaudet University