V infračerveném spektru na uhlík bohaté oblasti v planetární mlhovině Tc 1 jsou zřetelné maxima odpovídající konkrétním módům vibrací sfěrických molekul C60 (červená šipka) a C70 (modrá šipka). Kredit: NASA/JPL/University of Western Ontario