Ve struktuře receptoru GABAA jsou místa, kam se můžou navázat barbituráty, benzodiazepiny, steroidy, nebo pikrotoxin. Pozměňují strukturu kanálu, více, nebo méně ho uzavírají, čímž podporují, nebo potlačují vliv samotného GABA neurotransmiteru. Kredit: Mc Gill University