Mapka pokrývající lokality získaných vzorků DNA. (Pramen: Proceedings of the Royal Society B)