Výsledky genetické analýzy jednotlivých vzorků. Zkoumaná DNA pocházela z muzeí, archeologických nálezů i z živých zvířat a to jak chovaných, tak těch divokých.