Obrovská impaktní prohlubeň Isidis sousedí na západní straně s rozlehlou štítovou sopkou Syrtis. Nili Fossae protínají severozápadní vyvýšený lem Isidis.