Pohled z paluby sondy Mars Reconnaissance Orbiter na Nili Fossae v různém rozlišení - kombinace černobílých snímků z kamery HiRISE, snímající povrch Marsu ve vysokém rozlišení ve viditelném světle a infračerveného obrazu pořízeného spektrometrem (CRISM) odhaluje složení povrchových hornin. Nachový je nadložní horninový pokryv. S pod něho vystupují žluté (žlutohnědé) vrstvy bazaltů s vysokým obsahem olivínů. Ty jsou místy částečně, nebo zcela přeměněné v uhličitany, označené dost těžko odlišitelnými zelenými odstíny (např. při spodním pravém rohu prvního z obrázků). Kredit: NASA/JPL/JHUAPL/University of Arizona/Brown University