Lucy. Výška jen 7 cm nad metr, hmotnost 50 kg. Další míry se nezachovaly. Do její ruky by patřilo domalovat kamenný nůž.