Složený snímek M87. Modře rentgenová data z Chandry, červeně a oranžově radiová data z Very Large Array. Kredit: X-ray: (NASA/CXC/KIPAC/N. Werner et al), Radio: (NRAO/AUI/NSF/W. Cotton), Vulcano: Omar Ragnarsson.