Snímek galaktické kupy Abell 1689 s hmotnostním rozložením temné hmoty, která v gravitačních čočkách převládá (nachový odstín). Hmotnost gravitačních čoček tvoří „normální“ (baryonová) hmota a tajemná temná hmota. Deformované obrazy vzdálených galaxií jsou rozmístěné okolo okrajů gravitačních čoček a jejich vzhled závisí na distribuci hmoty v čočkách, na vzájemné prostorové geometrii zdroj – čočka – Země a na vlivu temné energie na prostoročas. Kredit: NASA, ESA, E. Jullo (JPL/LAM), P. Natarajan (Yale) and J-P. Kneib (LAM)