Princip gravitační čočky a jeden z nejznámějších příkladů – Einsteinův kříž. Je to čtyřnásobný obraz 8 miliard světelných let vzdáleného kvasaru, kterého světlo směrující k Zemi přechází okolo bližší galaxie vzdálené 400 milionů světelných let. Hmota v ní je rozložená tak, že jejím gravitačním působením ohnuté paprsky světla vytvářejí tento zajímavý výsledný obraz. V jeho středu je čočkující galaxie. Kredit: ESA/NASA-HST