Vlevo snímek viditelné hmoty v galaktické kupě Abell 1689 a ní deformovaných obrazů vzdálených galaxií v pozadí. Vpravo na základě gravitačních účinků zobrazené hmotnostní rozložení temné hmoty v gravitačních čočkách (nachová barva). Spolu s viditelnou hmotou zakřivuje dráhu světla přecházejícího okolo ze vzdálenějších galaxií a pozemského pozorovatele mate jejich vícenásobnými deformovanými obrazy. Kredit: NASA, ESA, E. Jullo (JPL/LAM), P. Natarajan (Yale) and J-P. Kneib (LAM)