Možnost vzniku závislosti versus poměr účinné a smrtící dávky. Kredit: Thundermaker, Wikimedia Commons.