Mikrojehla s rozpustnými hroty z polyvinylpyrolidonu. (Credit: Jeong-Woo Lee)