Evropská sonda CoRoT létá okolo Země na polární orbitě pod "vlajkou" francouzské kosmické agentury CNES. Její pracovní náplní jsou fotometrická měření jasných hvězd, která mohou odhalit jejich některé fyzikální charakteristiky, například rychlost rotace a frekvence akustických oscilací. Analýza světelných křivek umožňuje vyhledávat i tranzitující (v popředí hvězdy procházející) exoplanety. Kredit: CNES