V průběhu 400 dnů sonda CoRoT po 187 dnů měřila svítivost hvězdy HD49933. Analýza světelných křivek umožnila určit nepatrné změny ve frekvenci (střed) a amplitudě (horní křivka) hvězdných pulzací (akustických p-vln, p=pressure, tlak). Spodní graf udává počet skvrn, který je teoretickým odhadem.