Teoretické základy vycházejí z pozorování Slunce. V době maxima jeho magnetické aktivity dochází k nárůstu frekvencí a poklesu amplitudy akustických oscilací. Na základě těchto souvislostí se astronomové snaží určit charakter cyklů magnetické aktivity i u Slunci podobných hvězd. Kredit: A. García et al. Science 2010