Akronym CoRoT sice znamená Convection Rotation and planetary Transits, ale Francouzi ho zvolili tak, aby zcela neskrytě byl připomínkou na jejich malíře 19. století Camille Corota.