Rychlejší rovníková rotace navíjí magnetické pole „zmrzlé“ ve vodivém plazmatu. Siločáry jsou deformovány prouděním plazmatu, zejména konvekcí. Jak se tyto změny hromadí, vznikají lokální dipóly na úkor hlavního dipólového magnetického pole, které se oslabuje. Hvězda se nachází v maximu magnetické aktivity. Při rekonekci (propojení) deformovaných siločár se uvolňuje velké množství energie, které odnáší erupcí vyvržené plazma. Mírně se mění i intezita a charakter spektra záření.