Vnitřní struktura Slunce – i ta se dá na dálku vyčíst ze záření a oscilací hvězdy.