Růstové křivky geneticky modifikovaného lososa AquAdvantage (modře) a standardního lososa (růžově). Pramen: Zdroj tohoto grafu se nám při nejlepší vůli nepodařilo zjistit.