Na obrázkou jsou dva druhy elektrod přiložené na mozek pacienta s těžkou epilepsií. Mají za úkol lokalizovat místo těžkých stavů, které se odstraní a elektrody vyjmou. Pacient souhlasil s umístěním dalších dvou microECoG elektrod a snímáním signálů, které mozek vysílá při řeči a formování slov. Credit: University of Utah Department of Neurosurgery.