Obrázek pořízený magnetickou resonancí (MRI). Červeně označené microECoG elektrody sloužily k dekódování mozkových signálů do slov – krok k zařízení, které by umožnilo paralyzovaným lidem mluvit. Credit: University of Utah Department of Neurosurgery.