Genomová struktura – mRNA – protein. Oblast zájmu, na jejímž konci je nefunkční protein RGS je vyznačena modře. (Kredit: Lee a kol., Emory University)