Obrázek vlevo ukazuje, kde se syntetizuje mRNA, tedy produkt genu genu RGS14. Tam kde je gen spuštěn se následně tvoří příslušný protein. Že tomu tak je dokládá řez mozkem vpravo. Červenou barvičkou opatřené protilátky proti proteinu zabarví tu část mozku, kde se protein vyskytne. U normálních myší se část hippokampu obarví červeně. (Kredit: Lee a kol., Emory University)