Porovnání schopnosti přenášet signál přes nervové spoje u myší normálních a myší s vypnutým – knokautovaným genem (RGS14-KO). Neurony myši s knokautovaným genem jsou přijímanými signály více excitovány. Jejich excitační potenciál na stejný stimul je vyšší. (Kredit: Lee a kol., PNAS)