Známého býka na známé Wall Street si zvolila za svůj symbol i skupina investičních fondů. Kdyby stav některých z nich odpovídal symbolu vpravo, krize nemusela být tak hluboká. Jenže Magnetar vznikl právě na její počátku, v roce 2005 a přispěl k ní lvím dílem. A vše se prý dělo v mezích zákona a pravidel hry na finančním trhu. Žádné stěhování na cizí planetu nás nezachrání před nami samými.