Rameno o hmotnosti 0,17 mg je schopno zvedat dvoumilimetrovou olověnou kuličku (46,77 mg). (Foto: Morimoto a Irie. 2010 American Chemical Society)