Optický snímek zorného pole (4x4 obloukové minuty), ve kterém se nachází vzdálená kupa galaxií v Malíři, objevena pomocí lokálního zkreslení na mapě reliktního záření. Její obraz v optické oblasti spektra je kvůli časoprostorové vzdálenosti příliš slabý a tak zůstávala dosud utajena. Modrý pás na snímku způsobil satelit přelétající zorným polem v době expozice. Kredit: J. Mohr (LMU Mníchov)