KryptoniteTM je lepící biokompatibilní polymer, jenž umožňuje rychlé zpevnění hrudní kosti po operacích v otevřeném hrudníku. Paul Fedak není jeho vynálezcem, šéfuje klinickým studiím a vyučuje kolegy, jak polymer používat. Kredit: Paul Rozinger/University of Calgary