Chemicky mezi teflonem a fluorografenem není velký rozdíl. Ten první je řetězcem, ve kterém je každý uhlík vázán ke dvěma jiným uhlíkům a dvěma atomům fluoru. Ten druhý je monovrstvou, ve které se na každý uhlík napojují tři další atomy uhlíku a jeden fluor. I mnohé vlastnosti jsou podobné. Fluorografen se ale může nanášet v podstatně tenčí průhledné vrstvě.