Struktura grafenu a fluorografenu – červená lomená čára vizualizuje mírnou prostorovou deformaci planární vrstvy.