Kandidát na vytvoření páru t-kvarku a t-antikvarku, jak jej zachytil experiment CMS. Jak kvark, tak antikvark se rozpadají na boson W a b- kvark (případně antikvark). Oba bosony W se rozpadají na mion (červená dráha) a mionové neutrino (není vidět). Kvarky b vytvářejí výtrysky částic ve směrech ukázaných žlutými čárami. (Zdroj CERN).