Jeden z prvních případů srážky dvou jader olova na urychlovači LHC. Záznam pořídily detektory experimentu ALICE. (Zdroj ALICE, CERN).