Ještě záběr jiného případu, zobrazení pomocí údajů z vnitřních dráhových detektorů a časově projekční komory (zdroj ALICE, CERN).