Instalace časově projekční komory experimentu ALICE (zdroj CERN).