PETM - paleocénno-eocénne teplotné maximum je obdobie, ktoré v našom škatuľkovaní histórie Zeme ukončuje najstaršie treťohorné obdobie – paleocén. Celý výkyv trval 100 až 200 tisíc rokov. Na jeho začiatku teplota prudko stúpla o niekoľko stupňov a obsah atmosferického CO2 o 250%. Zdá sa, že ani pre rovníkové ekosystémy to neznamenalo žiadnu katastrofu. Podobne, ako neskôr nastupujúce a rovnako teplé, len dlhodobé eocénne optimum. Kredit: Global Warming Art