Analýzy ľadovcových vrtných jadier naznačujú, že opakovanie dôb ľadových a medziľadových vykazuje periodicitu. Hlavným – ale nie jediným – motorom sú takzvané Milankovičove cykly, vyplývajúce z kombinácie cyklických zmien sklonu rotačnej osi a parametrov obežnej dráhy Zeme. Kredit: Robert A. Rohde/Global Warming Art